О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Годишен бюджет
Стажант - юристи
Профил на купувача
 
 169133 
 Начална страница  
 Работно време с граждани:
от понеделник до петък
09:00 - 17:00 часа
Untitled Document

Ученици научиха повече за европейското законодателство в Деня на отворените врати в Окръжен съд - Добрич

 

Среща с евродепутата от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа Илхан Кючюк се проведе в Деня на отворените врати в Окръжен съд - Добрич. Интерес към възможността да разговарят с него проявиха ученици от десетите и единадесетите класове на двете учебни заведения - СУ“Димитър Талев“ и СУ“П.Р. Славейков“, с които съдът работи по Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

           Евродепутатът запозна младите хора с работата на Европейския парламент, със законодателния процес в ЕС и акцентира върху възможността гражданите на Съюза да внасят петиции до Европейския парламент и да участват пряко в разработването на законодателството чрез Европейската гражданска инициатива.

           В разговора с младежите се включи и председателят на Окръжен съд - Добрич съдия Галатея Ханджиева, която обясни как се осъществява съдебното сътрудничество между страните - членки. С примери от съдебната практика съдия Ханджиева илюстрира как националните съдилища си сътрудничат по граждански, търговски и наказателни дела, какво означава Европейска заповед за запор на банкови сметки, Европейска заповед за арест и как се прилага механизма за взаимно признаване на финансови санкции.

           По време на срещата  Илхан Кючюк призова младежите да се трудят, да бъдат активни и информирани, да търсят своята реализация, както в страната, така и в ЕС, „който несъмнено им дава огромни възможности“. „Колкото повече и колкото по-добре се знаят чужди езици, толкова повече възможности ще имате пред себе си“, каза още евродепутатът. Учениците се възползваха от срещата, за да разговарят и да се  снимат с българския евродепутат и с председателя на Окръжния съд.

           В рамките на събитието бяха обявени и победителите в организирания от съда видеоконкурс под наслов „Моята Европа е …”.  Конкурсът беше насочен към участниците в образователната програма и имаше за цел да провокира младежите да изразят чрез кратко видео, с продължителност до 3 минути, своето разбиране за обединена Европа. В Окръжния съд постъпиха общо 5 видеоклипа, в които младите автори говорят за европейските символи, за правата си като европейски граждани и определят Европа като „свобода, любов, вдъхновение, нови възможности и път към успеха“. Ученическите филми бяха оценявани от тричленно жури, което класира на първо място клипа на ученици от 10-а клас на училище „П.Р.Славейков“. Второто място беше отредено за творчески екип от 11а клас на училище „Д.Талев“, а третото за младежи от 11а клас на училище “Славейков“, представили видеото „Моята Европа е България“. За победителите в конкурса бяха подготвени награди, а всички участници в образователната програма получиха удостоверения.

           Окръжен съд - Добрич проведе традиционната си инициатива Ден на отворените врати на празника на Европа, за да насочи вниманието на  гражданите върху една от основните ценности на ЕС - върховенството на закона. Проявата премина под наслов „Открито за съдебната власт“. Посетителите имаха възможност да се запознаят с работата на регистратурата, деловодствата и служба „архив“,  където беше показана книга за закрити заседания от 1941г., а също азбучник, срочна и описна книга от 60-те и 70-те години на миналия век.

 


 

 

Обявления 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Обявления 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
Медиатори 
СПИСЪК НА МЕДИАТОРИ В ГРАД ДОБРИЧ
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР