О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Стажант - юристи
Профил на купувача
 
 116224 
 Начална страница  
 
Работно време с граждани:
от понеделник до петък
09:00 - 17:00 часа


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ АДРЕС И БАНКОВИ СМЕТКИ

Още един магистрат от Окръжен съд - Добрич получи отличие „личен почетен знак: първа степен - златен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри съдия Албена Пеева от Окръжен съд - Добрич, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, и по повод навършване на пенсионна възраст. Албена Пеева ще отстъпи от длъжността „съдия“ на 1 ноември.

Предложението за награждаване на магистрата е направено от председателя на Окръжния съд Галатея Ханджиева, която посочва в мотивите си, че с безупречното и образцово изпълнение на служебните си задължения, съдия Пеева е спечелила както уважението на  своите колеги, така и на обществото. Съдия Пеева се отличава с високия си професионализъм, а резултатите от инстанционния контрол на постановените от нея съдебни актове, сочат качеството на правораздавателната ѝ дейност.

Албена Пеева има над 42-годишен юридически стаж. Започнала е кариерата си като юрисконсулт, след което е била съдебен изпълнител и съдия в Районен съд - Добрич. Десет години тя е работила като адвокат, а от 2004г. отново става съдия в Районния съд. От 2006-а година насам тя е част от гражданската колегия на Окръжния съд. Има ранг на „съдия във ВКС и ВАС".

Както вече беше съобщено, още един магистрат от Окръжен съд - Добрич  напуска съдебната система с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен“, присъден отново с решение на Съдийската колегия на ВСС. Това е Флорентина Неделчева, която днес отстъпи от заеманата длъжност „съдия“ поради навършване на пенсионна възраст. Съдия Неделчева е получила поздравителен адрес от председателстващия Съдийската колегия на ВСС Лозан Панов, в който се казва: „Благодарим Ви за усилията и за личния Ви принос за въздаване на правосъдие, което да носи на хората онова от години липсващо чувство за справедливост!“.

 

Обявления 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Обявления 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
Медиатори 
СПИСЪК НА МЕДИАТОРИ В ГРАД ДОБРИЧ
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР