О
КРЪЖЕН СЪД ДОБРИЧ
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Календар на заседанията
Съдебни актове
Отводи
Окръжен съд - Добрич
Районни съдилища в областта
Годишен отчетен доклад
Подбор и наемане на служители
Кутия за предложения и сигнали
Съдебни бланки и такси
Вие и съдът
Декларации по ЗПУКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА в ДОС
НОВИНИ
МЕДИЙНА ПОЛИТИКА
ПОРТАЛ за достъп до съдебни дела
Стажант - юристи
Профил на купувача
 
 099498 
 Начална страница  
 




Работно време с граждани:
от понеделник до петък
09:00 - 17:00 часа


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ АДРЕС И БАНКОВИ СМЕТКИ

Окръжен съд - Добрич уведомява гражданите, че делата за 25 септември са отложени във връзка с празника на града

 

Окръжен съд - Добрич уведомява потребителите на съдебни услуги, че във връзка с празника на града  25 септември 2017г. ще бъде неприсъствен ден за работещите в институцията. Това е разпоредено със заповед на председателя на съда Галатея Ханджиева. Заповедта е издадена във връзка с решение на Добричкия общински съвет от 30 май т.г., с което 25 септември е обявен за празничен и неприсъствен ден на територията на общината.

Насрочените за тази дата дела са своевременно отложени, а страните са уведомени.





Обявления 
на държавните съдебни изпълнители за публична продан
Обявления 
на ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
за публична продан в съдебен регион Добрич
Медиатори 
СПИСЪК НА МЕДИАТОРИ В ГРАД ДОБРИЧ
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен район Добрич
Нотариуси 
Списък с нотариуси
за съдебен район Добрич
Удостоверяващи органи 
на доставчици на удостоверителни услуги
Списък 
За съдебен район Добрич
На частни съдебни изпълнители и вещи лица
Кутия 
За предложения и оплаквания
Съдебни заседатели за Област Добрич 
Практическо помагало
на съдебния заседател
Съдебни преводачи 
9300 гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7; тел.: (058) 652030, факс (058) 601480  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР